Ελλάκτωρ: Εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ o Δημήτριος Καλλιτσάντσης

Η Διοίκηση της εταιρείας  «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 09.07.2020, επανακαθορίστηκε η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση από Μη Εκτελεστικό Μέλος σε Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 9ης Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,

4. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Μιχαήλ Κατούνας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

9. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ